Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Streefwaarden aanpassen aan internationale normen

De landelijke koepelorganisatie van de trombosediensten (FNT) heeft besloten met ingang van 1 januari 2016 de streefwaarden aan te passen aan de laatste internationaal gehanteerde optimale INR-grenzen.

Patiënten

Leest u de uitleg hieronder. Indien u daarna nog vragen heeft, verzoeken wij u deze te bespreken met de medewerker van de trombosedienst tijdens uw eerstvolgende hercontrole

Toelichting:
De arts, die u de antistollingsmedicatie heeft voorgeschreven, geeft aan om welke reden (indicatie) u de antistollingsmedicatie moet gebruiken. Bij iedere indicatie hoort een vastgestelde streefwaarde. Dit is het gebied waarin de INR waarde zich moet bevinden voor een optimale antistollingsbehandeling.

De streefwaarden wijzigen als volgt:
- het streefgebied van 2.5 – 3.5 wijzigt naar 2.0 - 3.0
- het streefgebied van 3.0 – 4.0 wijzigt naar 2.5 - 3.5

De aanpassing van het streefgebied ziet u op de eerstvolgende doseerbrief in 2016 of in het digitaal logboek vanaf 1-1-2016.
In sommige situaties wordt het streefgebied niet aangepast. In dit geval verandert het streefgebied op de doseerbrief of digitaal logboek niet.

Mogelijk wordt hierdoor uw dosering iets lager dan voorheen.
Volg de huidige doseerbrief. Vanaf de eerst volgende hercontrole in 2016 wordt met de dosering rekening gehouden met de nieuwe streefwaarden.

Voor u heeft deze aanpassing geen directe consequenties. Uw behandeling is ook met de nieuwe waarden veilig.

U hoeft verder niets te doen.
Wij dragen zorg voor de nodige aanpassingen in dossiers en informatie naar artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Zelf INR meten en doseren

De aangepaste streefwaarde is vanaf 01-01-2016 zichtbaar in het digitaal logboek.
U moet tijdens het doseren rekening houden met de aangepaste streefwaarde.
Het is belangrijk om de INR zo goed mogelijk binnen de streefwaarden te houden.
Wanneer de INR-waarde  buiten de streefwaarden valt, dient de dosering  te worden aangepast. Hoe groot deze aanpassing moet zijn, is afhankelijk van de mate waarin de INR buiten de streefwaarden ligt. De dosis dient te worden aangepast in kleine stappen.

Het principe van doseren blijft hetzelfde als voorheen.

Verwijzers

Het nieuwe (Her)aanmeldingsformulier is te downloaden onder "Verwijzers".


Laatst gewijzigd:

30 december 2015