Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

U bevindt zich hier:

Stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch bestaat 60 jaar (1958-2018)

Vandaag viert de Stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch haar diamanten jubileum. Al 60 jaar wordt advies gegeven en kennis gedeeld omtrent de antistollingsbehandeling in samenwerking met patiënten, huisartsen, medisch specialisten en ketenpartners.

Diamanten jubileum

Het accent van de trombosedienst ligt op het afnemen van bloed van de patiënten, het geven van scholing en voorlichting, het bepalen van de stollingswaarde (INR) en het opstellen van doseerschema’s voor patiënten die ingesteld zijn op antistollingsmiddelen, om zo te voorkomen dat er trombose- of bloedingscomplicaties optreden. De kracht van de trombosedienst ligt in de kennis over de antistollingsbehandeling, de ziektes waarvoor de antistollingsmiddelen voorgeschreven worden en de zaken die invloed hebben op de behandeling, zoals bijvoorbeeld interacties van andere medicijnen of hoe te handelen bij een ingreep. Nauwe samenwerking met huisartsen en de specialisten in de regio garandeert een optimale behandeling van onze patiënten.

Anno 2018 maakt de trombosedienst zich op voor de toekomst. Een toekomst die gepaard gaat met een zelfbewuster wordende patiënt die zelf meer de regie voert over de eigen gezondheid. Daarnaast spelen marktwerking, een verandering van financiering en wetgeving en nieuwe ontwikkelingen op medicijngebied een rol in de huidige bedrijfsvoering. De introductie van nieuwe medicatie maakt bepaalde onderdelen van de dienstverlening van de trombosedienst overbodig, maar biedt tevens nieuwe kansen en uitdagingen. Meer dan voorheen zal de trombosedienst zich richten op het centraal stellen van de eigen regie van de patiënt en op de samenwerking in het netwerk met ketenpartners en collega trombosediensten.

Voor de Trombosedienst ’s-Hertogenbosch blijft gelden, dat de zorg voor de patiënt centraal staat en een hoge kwaliteit van zorg wordt geleverd, nu en ook in de toekomst. Gewoon, omdat onze patiënten er toe doen.


Laatst gewijzigd:

09 april 2018