Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

Over de trombosedienst

De stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch en Omstreken is opgericht op 9 april 1958 voor onbepaalde tijd. De vestigingsplaats van de stichting is ’s-Hertogenbosch. De stichting onderhandelt zelf met de Nederlandse Zorgautoriteit over het tarief van de verrichte handelingen.

De trombosedienst is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). De trombosedienst is verantwoordelijk voor de antistollingsbehandeling van poliklinische patiënten. Hiervoor vindt met enige regelmaat bloedafname plaats.

Behandeling en advies

De medewerkers van de trombosedienst verstrekken informatie over de behandeling met antistollingsmiddelen. Aan de patiënten worden tabletten voorgeschreven voor de inname van antistollingsmiddelen over een bepaalde periode. Ook worden diensten verleend ter preventie of diagnostiek van trombose in het algemeen. In de regio van de trombosedienst worden op verschillende poliklinieken bloedmonsters afgenomen. Indien patiënten niet in staat zijn zelf naar een polikliniek te komen, gebeurt de bloedafname aan huis.

Patiënten uit een andere regio die vanwege werkzaamheden of vakantie, in de regio van de Trombosedienst ’s-Hertogenbosch verblijven, kunnen desgewenst door medewerkers van de Trombosedienst ’s-Hertogenbosch geprikt en gedoseerd worden.

Op jaarbasis behandelt de trombosedienst 6.000 patiënten en geeft 103.000 doseringsadviezen af. Dagelijks gaan er 16 medewerkers op pad om bij gemiddeld 350 trombosedienst patiënten bloed te prikken. Hiervan wordt gemiddeld 40% aan huis geprikt.

Samenwerking met Jeroen Bosch Ziekenhuis

De trombosedienst heeft een samenwerkingsverband met het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch ziekenhuis voor het verrichten van bloedafnames bij patiënten voor laboratoriumdiagnostiek op de 48 prikposten in de regio en aan huis op aanvraag van huisartsen en specialisten.

Kwaliteit

Het kwaliteitsaspect van de trombosedienst is erop gericht om de kwaliteit van alle aspecten omtrent de verleende antistollingszorg te bewaken, te bevorderen en waar mogelijk te verbeteren. Een optimale begeleiding en ondersteuning van de patiënt is hierbij het uitgangspunt.

Het kwaliteitssysteem van de trombosedienst is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Jaarlijks wordt een activiteitenplan en jaarverslag opgesteld. De trombosedienst is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie volgens de NEN-EN-ISO 15189 norm met registratienummer M129 en lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Aangesloten bij FNT

De Stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch en Omstreken is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Nederland is voorloper in het onderzoek naar de behandeling van trombose. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) werd in 1971 opgericht met als doel de kwaliteit van de antistollingsbehandeling te bevorderen, het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose te stimuleren en de belangen van de trombosediensten in Nederland te behartigen. Bij de Federatie zijn 63 trombosediensten aangesloten.Voor meer informatie over de FNT gaat u naar: www.fnt.nl/

 


Laatst gewijzigd:

16 juli 2018