Deze website maakt gebruik van cookies.   Meer informatie Sluiten

Verwijzers

Informatie voor artsen en apothekers over het starten van antistollingsbehandelingen en verwijzing naar de trombosedienst.

Starten antistollingsbehandeling

Indien een patiënt nog niet eerder antistollingsmiddelen heeft gebruikt, wordt aanbevolen de patiënt een oplaaddosis te geven conform het vademecum 'Starten en staken'. Is de patiënt al eerder behandeld, houdt u dan bij het instellen rekening met de dosis die patiënt in het verleden nodig had om een INR binnen de streefwaarden te verkrijgen. Via de trombosedienst kan de arts die de patiënt opnieuw instelt deze gegevens opvragen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 12.30 en 16.30 uur via telefoonnummer (073) 553 86 16.

Overdragen gegevens aan trombosedienst

Indien een patiënt verwezen wordt naar de trombosedienst is het voor een correcte behandeling bijzonder belangrijk dat alle relevante informatie wordt overgedragen. Ook na een tussentijdse ziekenhuisopname is het noodzakelijk de gegevens nauwkeurig over te dragen. Wilt u alle doserings/INR gegevens van het verblijf in het ziekenhuis meezenden? Voor de overdracht moet gebruik worden gemaakt van het compleet ingevulde (her/aanmeldingsformulier). Alvorens de trombosedienst een patiënt kan gaan behandelen is het beslist noodzakelijk dat een arts het (her)aanmeldingsformulier heeft getekend.

Klik hier om het (her)aanmeldingsformulier te downloaden.

Kunst van het doseren

In Kunst van het doseren vindt u nadere informatie voor de poliklinische antistollingsbehandeling zoals indicaties, bloedingen, interacties, zwangerschap en ingrepen.

Ingrepen/operatie

Indien er bij een patiënt een ingreep/operatie dient plaats te vinden, dan is het noodzakelijk dat de trombosedienst hierover een schriftelijke aanmelding ontvangt.

Voor tandheelkundige ingrepen uitgevoerd door de tandarts het ingrepenformulier invullen en middels de knop ‘verzenden’ naar de trombosedienst versturen.


Laatst gewijzigd:

03 augustus 2017